Proiect ASF în dezbatere publică: Înființarea entității de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar pentru consumatorii nemulțumiți

23 Noiembrie 2015

În data de 19.11.2015, a fost publicat pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară Proiectul de regulament privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar-nebancar care, se află în dezbatere publică până la data de 29.11.2015.

Entitatea SAL-FIN va fi constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți și va funcționa exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Această entitate va propune sau impune, după caz, o soluție părților, prin intermediul unor concilatori cu pregătire în mediere sau arbitraj în funcție de tipul soluției pe care o va propune sau impune. Conciliatorii trebuie să aibă experiență specializată pe piața financiară pe lângă pregătirea în rezolvarea alternativă a litigiilor și în protecția consumatorilor.

Misiunea SAL-FIN este de a soluționa, prin intermediul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, litigiile dintre consumatori și entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Dacă se propune o soluție părților, părţile au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluția, cu posibilitatea retragerii consumatorului dacă nu este mulțumit de funcționarea sau de modul de desfășurare a procedurii.

În cazul procedurii în urma căreia se impune o soluție părților, aceasta are caracter obligatoriu pentru ambele părți, dacă și-au dat acordul în prealabil pentru acest tip de mecanism, fără dreptul părților de a se mai retrage.

Consumatorul care va dori să soluționeze un litigiu prin aplicare procedurii SAL își poate alege liber conciliatorul sau conciliatorii care sunt înscriși în lista specifică domeniului litigiului. În acest sens, va trebui să își exprime această opțiune în mod voluntar, printr-o sesizare scrisă care, va fi transmisă direct la sediul SAL-FIN fie prin poștă, fie prin mijloace electronice de comunicare.

Litigiul poate fi supus procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor care sunt administrate de SAL-FIN doar dacă consumatorul face dovada că, în prealabil, a încercat soluționarea litigiului direct cu comerciantul.

Procedura de soluționare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu, însă dacă pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, toate aceste cheltuieli vor fi suportate de partea care le solicită.

Litigiile supuse SAL-FIN vor fi examinate de conciliatori. Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi conciliator pot fi enumerate următoarele: are capacitate deplină de exercițiu; a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licență; dispune de o bună reputație; figurează pe listele de arbitri ale unor instituții permanente de arbitraj naționale sau din statele membre ale UE sau a fost autorizată ca mediator de Consiliul de Mediere cu respectarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator; nu are fapte inscrise în cazierul fiscal și judiciar.

În raport cu cauzele care le vor fi deduse spre soluționare, conciliatorii trebuie să fie independenți de părțile aflate în litigiu, să nu fie remunerți direct/indirect de către acestea precum și să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

Planificarea examenelor de certificare pentru distribuitoriNoua platformă pentru examinări online


Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul candidatului sau Ghidul angajatorului/furnizorului

Programe de pregatire profesională continuă pentru specialiști constatare daune


Specialiștii constatare daune își desfășoară activitatea profesională în domeniul asigurărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea cerințelor privind pregătirea profesională....Click aici pentru detalii >

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

  Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghid...vezi tot

Revista de Studii Financiare

S-a publicat Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat și publicat Manualul Distribuito...vezi tot

Tact

Acțiune plantare - ediția a doua

ISF organizează vineri 29 martie 2019  a doua ediție a acțiunii de ecologizare a pădurilor, urmând astfel...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

COMUNICAT DE PRESA - CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE

Bucureşti 25 martie  2019   Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în serviciile financiare, dar ...vezi tot

Ectranz

Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat Manualul Distribuitorului de Asig...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și