Noi reglementări ale Directivei privind Distribuția produselor de Asigurare (IDD) în ceea ce privește intermediarii în asigurări din cadrul Uniunii Europene

3 Mai 2016

Directiva privind Distribuția produselor de Asigurare (IDD), intrată în vigoare la 22 februarie 2016, înlocuiește vechea reglementare din 2002, stabilind noi cerințe pentru intermediarii în asigurări. Statele membre au doi ani pentru implementarea acestei directive (până în 23 februarie 2018), dată la care vechea directiva (IMD) va fi abrogată.

Rolul IDD este să ridice standardele minime reglementate de către IMD, în vederea facilitării activității pe plan transfrontalier al societăților, crearea condițiilor de concurență echitabile între toți participanții din piață, și consolidarea protecției consumatorilor de produse de asigurare.

În timp ce vechea reglementare se aplica doar intermediarilor în asigurări, noua directivă se aplică unui segment mai larg al pieței , respectiv tuturor distribuitorilor de produse de asigurare – incluzând și vânzătorii direcți de produse de asigurare. Acest lucru va face ca IDD să reglementeze cca. 98% din piața de asigurări europeană față de numai un procent de cca. 48% vizat de IMD. În acest sens, IDD se va aplica tuturor jucătorilor din piață, inclusiv celor care acționează în numele asigurătorilor, nu numai celor care acționează în numele asiguraților.

În ceea ce privește cerințele profesionale ale intermediarilor în asigurări și reasigurări, noua directivă va impune reglementări mai stricte. Statele membre vor trebui să stabilească mecanisme pentru a controla în mod eficient și a evalua cunoștințele și competențele în asigurări, atât ale angajaților societăților de asigurare/reasigurare, cât și ale intermediarilor în asigurări. Sunt prevăzute minim 15 ore de formare profesională sau de pregătire pe an, ținând cont de natura produselor vândute, tipul de distribuitor, de rolul pe care aceștia îl au în activitățile de asigurare/reasigurare. Finalizarea cu succes a cerințelor de formare este dovedită conform noii directive prin obținerea unui certificat care poate fi recunoscut de către toate statele membre.

Alte reglementari ale noii directive se referă la obligativitatea încheierii asigurării de răspundere profesională a intermediarilor în asigurări și nivelul minim ale acestor sume, cerințele obligatorii privind informațiile care trebuie transmise clienților precum și norme de conduită profesională care trebuie respectate. Astfel, informațiile transmise înaintea încheierii unui contract de asigurare trebui să fie sincere, corecte și profesionale, în conformitate cu interesele clienților, să fie corecte, complete, clare și să nu inducă în eroare.  În acest sens, este prevăzută inclusiv corecta informare a clienților în cazul vânzărilor tip “cross-selling și ale produselor “la pachet”.

Planificarea examenelor de certificare pentru distribuitoriNoua platformă pentru examinări online


Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul candidatului sau Ghidul angajatorului/furnizorului

Programe de pregatire profesională continuă pentru specialiști constatare daune


Specialiștii constatare daune își desfășoară activitatea profesională în domeniul asigurărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea cerințelor privind pregătirea profesională....Click aici pentru detalii >

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

  Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghid...vezi tot

Revista de Studii Financiare

S-a publicat Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat și publicat Manualul Distribuito...vezi tot

Tact

Acțiune plantare - ediția a doua

ISF organizează vineri 29 martie 2019  a doua ediție a acțiunii de ecologizare a pădurilor, urmând astfel...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

COMUNICAT DE PRESA - CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE

Bucureşti 25 martie  2019   Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în serviciile financiare, dar ...vezi tot

Ectranz

Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat Manualul Distribuitorului de Asig...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și