A avut loc cea de-a doua ediție a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare (ECFS 2018)

19 Martie 2018

A doua ediție a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare (ECFS 2018) s-a desfășurat la Brașov în perioada 15-16 martie 2018. Evenimentul a reunit 63 de vorbitori și circa 180 de participanți în cele două zile de discuții care s-au concentrat pe dezbateri cu tematici de actualitate precum: Impactul ultimelor implementări legislative europene financiare; Soluționarea alternativă a litigiilor financiare; Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru furnizorii de servicii financiare; Provocări pe piața de capital; Asigurări de viață, de sănătate, pensii private - alternative de diversificare a beneficiilor angajaților; Fintech şi riscurile cibernetice; Dreptul serviciilor financiare; Guvernanță și control intern în sectorul financiar; Tendințe ale activității de intermediere în asigurări.

Conferința a fost organizată la inițiativa comună a: Institutului de Studii Financiare, Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș, Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Universității "Transilvania" din Brașov și a Academiei de Studii Economice din București. Acest eveniment important pentru piaţa financiară s-a bucurat de parteneriatul unor instituţii prestigioase din domeniu, precum: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj Napoca, şi a beneficiat de sprijinul oferit de: Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), Institutul Național de Control Intern din România (INCIR) și de Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR).

Cele nouă paneluri tematice au acoperit atât domeniul asigurărilor, cât  și cel al pieței de capital și au beneficiat de prezența unor personalități precum: Leonardo Badea, Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Mircea Ursache, Vicepreședinte al ASF, Cătălina SAVA, Director – Direcţia Supraveghere şi Control din cadrul ASF, Valentin IONESCU, Director – Direcţia de Strategie şi Stabilitate Financiară - ASF, Dorel Duță, Președinte UNSICAR, Stefan Prigoreanu, Vicepreședinte PRBAR,  Dr. Cristian JURA, Secretar de Stat în cadrul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, Călin RANGU, Președinte al Consiliului Director al Institutului de Studii Financiare,  Alexandra SMEDOIU, Vicepreședinte CFA Romania si mulți alții.

Un eveniment destinat schimbului de experiență între practicieni, specialiști și studenți, brokeri, reprezentanți ai companiilor de asigurări locale, barourilor locale, intermediarilor de pe piața financiară, dar și mediului academic - 27 de reprezentanți din 6 centre universitare (profesori, studenţi și doctoranzi) au fost prezenţi pentru a împărtăși propriile proiecte de cercetare în domeniul financiar.

În deschiderea lucrărilor, au avut intervenții: domnul Leonardo Badea, Președinte al ASF care a subliniat importanța organizării unor astfel de evenimente pentru piețele financiare și a salutat  eforturile depuse de Institutul de Studii Financiare pentru dezvoltarea profesională a practicienilor din domeniu.  Domnul Mircea Ursache, vicepreședinte al ASF a evidențiat câteva din provocările directivei MiFID II dar şi posibilitatea dezvoltării unor proiecte de cercetare de către ISF în domeniul soluționării administrative. Mesaje de susținere a acestui eveniment au avut și reprezentanți ai Academiei de Studii Economice București, dar și cei ai Universității Petru Maior Târgu Mureș,  care au fost plăcut impresionați de numărul consistent al participanților și al vorbitorilor. Nu în ultimul rând, dl. Călin Rangu, președinte al Consiliului Director al ISF a mulțumit partenerilor implicați în organizarea acestui eveniment şi a trecut în revistă principalele proiecte din zona dezvoltării profesionale și a colaborărilor cu mediul academic ale ISF.

Prima zi a ECFS2018 a pornit de la analiza implicărilor directivelor europene pentru actorii pieței financiare – implementarea Directivei MiFID2 în domeniul pieței de capital, a Directivei IDD în piața asigurărilor sau a Regulamentului GDPR la nivelul tuturor sectoarelor non-bancare reglementate de ASF. S-au dezbătut modificările substanțiale în procedurile operaționale, în procesele interne, dar şi în arhitectura IT utilizată de toţi cei implicați în dezvoltarea și distribuirea de servicii financiare.

Panelul de Soluționare alternativă a litigiilor a fost susţinut prin prezența mai multor entități implicate în promovarea soluțiilor alternative – SAL-Fin a ASF, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări - București , Asociația de Arbitraj Instituțional – Târgoviște

Prima zi a Conferinței ECFS s-a încheiat cu dezbateri pe tema Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în contextul în care, în aceeași zi, în Senatul României a fost depusă o inițiativă legislativă care reglementează modul în care acesta se va aplica. Inițiativa reglementează condiţiile de prelucrare a datelor personale în cadrul instituțiilor publice și stabilește sancțiuni și contravenții mai mici pentru acestea. Participanții la panel au agreat necesitatea implicării în dezbaterile publice ale acestei inițiative, mai ales că există preocupări importante la nivel de asociații profesionale privind procedurile operaționale, termenele de păstrare și persoanele responsabile pentru date cu caracter personal, derivate din implementarea ce urmează a avea loc începând cu luna mai 2018 a acestui Regulament.

Dezbaterile științifice din cea de-a doua zi a ECFS 2018 s-a desfășurat pe parcursul a șase paneluri, în care au fost abordate subiecte de actualitate privind piața de capital, domeniul asigurărilor, cyber-security și dreptul serviciilor financiare. Numitorul comun al acestor paneluri a fost reprezentat de modificările legislative semnificative la nivel european care s-au produs în domeniul serviciilor financiare, printre cauzele care au condus la aceste modificări aflându-se progresul tehnologic, derularea într-un mod accelerat a relațiilor economice și a raporturilor juridice ce se stabilesc între asiguratori și asigurați, precum și incidența noilor norme juridice privind consumatorii de servicii financiare.

În cadrul panelului Provocări pe piața de capital,  au fost abordate teme diverse, printre care activitatea emitenților care implementează Legea nr. 74/2015. Importanța temei alese pentru acest panel rezidă din faptul că, la nivel mondial, serviciile financiare sunt globalizate, iar piețele sunt interconectate, devenind în acest mod sensibile la orice mişcări ale jucătorilor implicați în derularea acestor tipuri de servicii. 

În cadrul Panelului cu tema: Guvernanță și control intern în sectorul financiar, lucrările prezentate au dezbătut importanța realizării unui control intern asupra activității furnizorilor de servicii financiare, în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate consumatorilor, responsabilitățile organelor de conducere în legătură cu raportarea nefinanciară, precum și relația dintre guvernanța corporativă și raportarea nefinanciară.

În prezentările susținute în cadrul Panelului cu tema: Fintech și riscurile cibernetice, vorbitorii au punctat aspecte relevante privind utilizarea noilor tehnologii informaționale în vederea revoluționării domeniului asigurărilor (cum ar fi tehnologiile de tip telematics, dronele, respectiv tehnologiile Block-Chain), precum și necesitatea de diminuare a riscului cibernetic, ce reprezintă în prezent una dintre principalele îngrijorări ale industriei globale de asigurare.

Panelul Dreptul serviciilor financiare a ocazionat dezbaterea unor subiecte elaborate, cum ar fi, pe de o parte, drepturile consumatorilor de servicii financiare și obligațiile corelative ale furnizorilor de servicii financiare, iar pe de altă parte, corelarea dintre drepturile de proprietate intelectuală și serviciile financiare.

Ediția a II-a a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare s-a finalizat cu o sesiune de concluzii asupra celor mai importante aspecte dezbătute pe parcursul celor două zile ale manifestării științifice. Cu această ocazie, a fost reliefată importanța organizării cât mai dese a unor manifestări științifice de amploare, inclusiv a desfășurării unor ediții ulterioare a ECFS, care să provoace dezbateri pe teme de actualitate privind materia serviciilor financiare și să prezinte propuneri privind adaptarea diverselor segmente ale acestui domeniu la necesitățile participanților, deopotrivă consumatori și furnizori de servicii financiare.

Prezentările susținute pot fi accesate pe site-ul evenimentului www.ecfs.jus.ro

Noua platformă pentru examinări online


Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul candidatului sau Ghidul angajatorului/furnizorului

Programe de pregatire profesională continuă pentru specialiști constatare daune


Specialiștii constatare daune își desfășoară activitatea profesională în domeniul asigurărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea cerințelor privind pregătirea profesională....Click aici pentru detalii >

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA LA EXAMEN PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

Pentru a evita situația de nu putea participa la un examen, vă recomandăm să finalizați înscrierea dvs. cu 10...vezi tot

Revista de Studii Financiare

Principalele declarații la conferința "Asigurările auto și siguranța în trafic în era digitală"

     Cea de-a doua editie a  Conferintei nationale  organizate de   Biroul Asigura...vezi tot

Tact

Proiectul CertIDD – un nou proiect educational pentru piaţa de asigurări

Institutul de Studii Financiare anunță finalizarea celui de-al patrulea proiect educațional pentru piața de asigură...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

A fost ales noul Consiliu Științific al Institutului de Studii Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat noua componență a Consiliului Științific al Institutului de Studii...vezi tot

Ectranz

Conferința „Asigurările auto şi siguranța în trafic în era digitală”

  Tehnologiile digitale joacă astăzi un rol central în dezvoltarea economiei mondiale.  Industriile...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și