Quiz for analyzing the level of financial literacy in Romania - 2018

18 May 2018

Prin semnarea chestionarului de față vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a datelor cu caracter personal furnizate în cuprinsul acestuia.

Datele cu caracter personal furnizate în cuprinsul chestionarului de față sunt folosite în scop exclusiv statistic de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în scopul identificării și dezvoltării de soluții de îmbunătățire a nivelului de protecție a consumatorilor de produse și servicii financiare non-bancare contribuind, astfel, la exercitarea rolului de autoritate al instituției pe piețele reglementate.

Datele cu caracter personal furnizate în cuprinsul chestionarului de față, vor fi prelucrate în condiții de legalitate, transparență și echitate de către persoane special desemnate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, nu vor fi făcute publice de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate, nu vor fi transmise altor instituții sau entități și nu vor fi transmise unor state terțe.

Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Legea nr. 677/2001 și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura Autorității de Supraveghere Financiară din Splaiul Independenței nr. 15, București Sector 5.

Chestionarul poate fi completat aici.

 

Chestionar de analiză a nivelului de financial literacy în România – 2018

Noua platformă pentru examinări online


Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul candidatului sau Ghidul angajatorului/furnizorului

Programe de pregatire profesională continuă pentru specialiști constatare daune


Specialiștii constatare daune își desfășoară activitatea profesională în domeniul asigurărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea cerințelor privind pregătirea profesională....Click aici pentru detalii >

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghidul ...see all

Revista de Studii Financiare

The Insurance Distributor Manual has been published

The Institute of Financial Studies and specialists in the insurance market have developed and published the Insurance Di...see all

Master de tehnici actuariale

Actiune plantare - editia a doua

ISF organizeaza vineri 29 martie 2019  a doua editie a actiunii de ecologizare a padurilor, urmand astfel sa plante...see all

ISF - Accredited Training Partner of CISI

COMUNICAT DE PRESA - CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE

Bucureşti 25 martie  2019   Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în serviciile financiare, dar ...see all

Ectranz

Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat Manualul Distribuitorului de Asig...see all

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și