Prevention and combating money laundering and financing of terrorism in Romania

Bucharest 28 March 2019 - 29 March 2019

Trainer: Ion RUSU

Details

The course is structured on two modules, the first aimed at combating money laundering at European level (from a theoretical and practical point of view), and the second was focused on preventing and combating this crime in Romania (also from a theoretical point of view and practical).

 

Target group

Cursul se adresează tuturor persoanelor care au de-a face cu domeniul comercial și pot avea contact cu astfel de infracțiuni, dar în mod special cu  cei ce activează în domeniul bancar și al asigurărilor.

Persoanele ce iau parte la curs nu trebuie să aibă cunoștințe juridice.

 

Course objectives

Cursul are drept obiectiv explicarea unor aspecte teoretice și practice legate de infracțiunea de spălare de bani, suficiente pentru ca un profesionist în domeniul bancar sau al asigurărilor să îți poată da seama atunci când există date care indică săvârșirea unei astfel de infracțiuni, precum și să ajute la identificarea unor măsuri pentru prevenirea spălării banilor.

Subjects

Evenimentul este gândit în două module, fiecare a câte 8 ore, conform programului următor:

Modulul I – 8 ore

I. Considerații introductive

            II. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în Uniunea Europeană; Prezentare generală:

- Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei  2005/60/CE  a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

- Directiva(UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a deciziei 2005/671/JAI a Consiliului;

- Practică judiciară europeană în domeniu. 

III. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în România – 6 ore

                        1. Instituții și organe cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității de acest gen;

                        2. Definiții folosite frecvent în domeniu;

                        3. Entitățile raportoare și obligații de raportare; procedura de raportare;

                        4. Măsuri de cunoaștere a clientelei;

                        5. Persoana desemnată și procedurile interne;

                        6. Obligația de evaluare a riscurilor;

                        7. Supravegherea și controlul;

                        8. Autoritatea de Supraveghere Financiară și atribuțiile acesteia;

                        9. Analiza și prelucrarea informațiilor cu caracter financiar;

                        10. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

                        11. Sancțiuni contravenționale; instituții abilitate să le aplice.

Modului II – 8 ore

                        12. Sancțiuni penale

                                    a) Spălare a banilor;

                                    b) Finanțarea terorismului

                        13. Infracțiunea de spălare a banilor

                                    - conținut legal;

                                    - subiect activ;

                                    - acțiuni prin care se realizează elementul material al laturii obiective;

                                    - modalități normative;

                                    - practica judiciară română și europeană în domeniu.

                        14. Infracțiunea de finanțarea terorismului

                                    - conținut legal;

                                    - subiect activ;

                                    - acțiuni prin care se realizează elementul material al laturii obiective;

                                    - modalități normative;

                                    - practica judiciară europeană în domeniu.

                        15. Modalități practice de prevenire a comiterii infracțiunilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului

Trainer

Ion RUSU

Studii: A absolvit Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București (1982) și Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza Iași (1996 examene diferențe). A urmat cursurile postuniversitare de perfecționare cu durata de un an la Facultatea de Drept din cadrul Universității București (1998-1999), specializarea ȘTIINȚE PENALE-CRIMINOLOGIE. În anul 2009 a obținut diploma de doctor în 

DREPT – specializarea drept penal la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București. În anul 2007 a absolvit cursurile de specialitate la „Departamentul pentru Pregătirea  Personalului Didactic” nivel I la Universitatea „Dunărea de Jos din Galați” , iar în anul 2010 a absolvit cursurile de specialitate la „Departamentul pentru Pregătirea  Personalului Didactic” nivel II la Universitatea „George Barițiu” din Brașov.

Activitate: În perioada 1982-2010 și-a desfășurat activitatea în cadrul Poliției române, în calitate de manager la diferite structuri, precum și de ofițer  cu atribuții de cercetare penală. De la data de 07.07.2010 este avocat în cadrul Baroului Vrancea, unde activează și în prezent, fiind specializat în domeniul dreptului penal. Începând cu anul 2009 a fost angajat în funcția didactică de lector universitar la Universitatea Danubius din Galați, iar în prezent este profesor universitar la aceeași instituție de învățământ superior.

Publicații: Este prim autor, autor sau co-autor al unui număr de 11 cărți și trei capitole în  lucrarea „Explicațiile Noului Cod penal” apărută sub egida Academiei Române”, sub coordonarea regretatului profesor George Antoniu și a profesorului Tudorel Toader, respectiv: un tratat, două cursuri universitare master, două culegeri de practică judiciară în materie penală comentate și 6 monografii, dintre care două publicate la Editura LAP LAMBERT din Germania. În revistele de specialitate recunoscute în domeniul dreptului și indexate în baze de date internaționale a publicat 69 de studii și articole, din care patru în reviste cotate ISI. De asemenea în volumele unor conferințe internaționale recunoscute a publicat 47 de studii și articole, iar alte 7 articole au fost publicate în volumele altor manifestări științifice recunoscute la nivel național.

Premii: 1. Premiul „VESPASIAN PELLA” din cadrul premiilor științifice ale Uniunii Juriştilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pe anul 2008, pentru publicarea cursului master Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, decernat la 19 decembrie 2008;

2. Premiul „VINTILĂ DONGOROZ” din cadrul premiilor științifice pe anul 2016 a Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea „Explicațiile Noului Cod penal Vol. I art. 1-52, Vol. II art. 53-187, Vol. III art. 188-256, Vol. IV art. 257-366, Vol. V art. 367-446, decernat la 19 decembrie 2016.

Membru al următoarelor asociații profesionale:

Asociaţia Internaţională de Drept Penal;

Asociaţia Română de Ştiinţe Penale;

Uniunea Juriştilor din România;

Uniunea Naţională a Barourilor din România;

Societatea de Științe Juridice și Administrative;

Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale;

International Police  Association.

Duration / Period

Durata fiecărui modul este de 8 ore, în total 16 ore. Acesta se va desfășura pe parcursul a 2 zile.

Investment

Taxa pentru acest curs este de 750 Ron + TVA

Apply for course
Helpful information to complete the form.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și