Guvernanţa Corporativă „între prevederi legale şi coduri de bune practici” – analiză aprofundată

Bucharest 25 June 2019 - 26 June 2019

Trainer: Simona Fătu

Details

Trăim într-o perioadă în care cuvântul de ordine este “supra-reglementarea“. Sunt multe directive emise de Uniunea Europeană implementate sau ce urmează fi implementate la nivelul statelor membre şi care, indiferent de conţinutul de bază, includ elemente ce abordează şi aspecte legate de conducerea companiilor ce activează într-o piaţă reglementată sau care, într-un fel sau altul, sunt de interes public (ţin de protecţia investitorilor, deponenţilor, etc). Dacă luam în considerare faptul că există prevederi detaliate cu privire la conducerea societăților şi în legea fundamentală a societăţilor, legea 31/1990, o să constatăm că, raportat la totalitatea reglementărilor specifice există o mulţime de situaţii în care fie intâlnim interpretări diferite ale aceluiaşi concept, fie sunt stabilite reguli diferite pentru aceeași condiție. Toate acestea susţin necesitatea realizării unui efort de armonizare şi personalizare a politicilor și reglementărilor interne ale societăţii vizate.

Cursul aduce în discuţie tehnici de armonizare a politicilor şi regulamentelor interne ale Societăţii în condiţiile respectării bunelor practici de guvernanţă corporativă elaborate de instituţii precum OECD, IFC, EBRD şi alte organisme similare dar şi în condiţiile respectării cadrului legal din domeniul pieţelor financiare în materie de principii de guvernanţă corporativă aplicabil entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Target group

 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activității au  nevoie să înțeleagă rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează.

Course objectives

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • Rolul şi răspunderile conducerilor executive, neexecutive respectiv de supraveghere
 • Regulile ce trebuie stabilite pentru o funcţionare adecvată şi eficientă a Board-ului
 • Conceptul şi modalitatea de delegare a atribuţiilor şi competenţelor
 • Administrarea riscurilor şi responsabilitatea privind controlul intern
 • Atribuţiile şi modul de lucru al comitetelor consultative de audit şi de nominalizare şi remunerare
 • Reguli de etică şi integritate; Conflictul de interese şi tranzacţiile cu afiliaţi şi părţi interesate 
 • Beneficiile unei bune guvernanţe

Subjects

 • Atribuţiile şi responsabilitaţile structurilor de conducere din perspectiva legală, conform reglementărilor din Romania
 • Rolul structurilor de conducere din perspectiva părţilor interesate
 • Compoziţia Board-ului
 • Agenda Board-ului
 • Funcţiile specializate ale Board-ului (nominalizare/remunerare; audit/managementul riscurilor)
 • Desfăşurarea sedinţelor de Board si a comitetelor
 • Evaluarea activităţii Board-ului
 • Obligaţii de raportare

Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experienţă de peste 10 ani  în conducerea executivă şi non-executivă a unor societăţi mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare. Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de pieţe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate.

Duration / Period

Programul se va desfășura pe parcursul a două zile și presupune un număr de 16 de ore astfel:

- 13 ore - partea teoretică

- 3 ore studiu de caz/ activitate practică asistată de trainer

Investment

Investiția pentru acest program este de 620 lei + TVA/participant și include: pauze de cafea, prânz, certificat de participare.

Discounts

La tariful de mai sus se acordă discount de 5% pentru înscrierea a mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Apply for course
Helpful information to complete the form.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și