CONCILIATOR (SAL-FIN)

Bucharest 24 September 2018 - 12 October 2018

Trainer: Diana Anca Artene, Alexandru Nicolae Encean, Paul Anghel, experți ASF

Details

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar, denumită în continuare SAL-FIN, este constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit regulamentului privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) și a procedurilor specifice subsecvente.

Astfel, venim în întâmpinarea recunoașterii necesității unei entităţi specializate care să își asume rolul soluționării facile și cu celeritate a reclamaţiilor consumatorilor împotriva comercianţilor. Aceste reclamaţii vor putea fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. Protecția consumatorului este un factor determinant în asigurarea unui nivel de încredere, din partea acestuia, care să asigure dezvoltarea și stabilitatea piețelor financiare. Consumatorul reprezintă factorul cheie în această relație. În plus, asigurarea unor piețe ordonate și transparente este în directă legătură cu respectarea drepturilor consumatorilor, dar și a regulilor pieței.

OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, care instituie cadrul legal pentru soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, transpune în legislaţia națională Directiva 11/2013 a Uniunii Europene, iar profesioniştii care vor aplica prevederile acesteia poartă denumirea de CONCILIATORI SAL FIN. Conciliatorii ajută părţile să ajungă la acorduri reciproc acceptabile. Aceştia facilitează negocierea și dialogul între părțile în litigiu pentru a le ajuta să-şi soluționeze conflictul înaintea sistemului judecătoresc, înlesnind astfel un acces facil la justiţia restaurativă.

Duration / Period

Module  I - 36 hours (6 days x 6h/day)

Module II - 24 hours (4 days x 6h/day)

See below the program details:

Module I – 30 h (5 days x 6h/day)

September 24 - 28th, 2018, between 14.00 - 20.00

Break for one week

 

Module I – 6 h (1 day x 6h/day)

October 8th,  2018, between 14.00 - 20.00

Module II -  24 h (4 days x 6h/day)

October 9 - 12th, 2018, between 14.00 - 20.00

Note: Compulsory presence at course at least 70%!

Exam: 2 hours for the theoretical section and 30 minutes for the practical section (case study).

The exam will be held at a later date after the course, depending on the availability of trainers and participants.

The course is valid for 12 months. The participants can sustain three sessions of re-examination within the validity period of the course.

Apply for course
Helpful information to complete the form.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și