Profesor asigurat

Proiect educațional pentru mediul academic - Profesor asigurat

1.Descriere generală

Pornind de la obiectivele ISF de organizare de activități de informare în domeniul financiar, seminarii, conferințe și colocvii, schimburi de experiență, sesiuni științifice interne sau cu participare internațională, în domeniul asigurărilor, pensiilor private, investițiilor financiare și intermedierii în aceste domenii propunem dezvoltarea unui proiect de formare profesională a cadrelor didactice ce predau la nivel universitar discipline privind piețe financiare.

Proiectul este dimensionat pe o perioada de 6 luni și poate atinge în etape peste 20 de centre universitare din Romania.

Scopul proiectului îl reprezintă  susținerea dezvoltării nivelului de educație financiară în România prin implicarea actorilor din piața asigurărilor într-un schimb de experiență cu profesorii din cadrul universităților cu profil economic.

Estimăm impactul pozitiv pe care un astfel de proiect îl poate aduce pieței asigurărilor, pe termen mediu și lung, pentru absolvenții de profil economic  ca viitori angajați și /sau consumatori de servicii de asigurare, pentru asigurători, ca potențiali angajatori și /sau ofertatori de servicii financiare cât și pentru piață ca atare , prin creșterea gradului de educație financiară a populației.

2.Obiective

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Selectarea unui grup țintă de aproximativ 20 de profesori din cadrul universităților de profil economic din București.
 2. Perfecţionarea competențelor profesionale ale profesoriilor ce predau disciplina Asigurări
 3. Dezvoltarea unui pachet educațional complet ABC Asig© (manual studenți, manual profesor - include fișe de lucru și instrumente de evaluare) care să garanteze obținerea unor competențe practice de către studenți/ masteranzi
 4. Indirect: creșterea gradului de conștientizare a posibilităților de angajare in domeniul asigurărilor pentru studenți/ masteranzi

Pachetul educațional ABC Asig va include un manual pentru studenți (impact multiplu și indirect asupra utilizatorilor finali), un manual pentru profesori (oportunitate de cooperare a practicienilor cu profesorii pentru actualizarea materialelor existente pe piață și de participare a cadrelor didactice prin perfecționare) precum și instrumente de evaluare ( o schimbare în abordarea procesului educațional ținând cont de metodele, procedurile moderne)

3.Beneficii

Beneficiile identificate ca urmare a dezvoltării acestui proiect sunt atât pentru profesori, cât și pentru studenți si pentru societate în general.

3.1 Pentru profesori

 • Schimbul de bune practici dintre mediul de afaceri şi mediul universitar
 • Actualizarea cunoștințelor prin accesul la informații specifice domeniului asigurărilor
 • Creșterea motivației și încrederii de sine atât prin intermediul tutoriatelor primite cât și prin intermediul sesiunilor pe care aceștia le vor livra la clasă
 • Posibilitate de publicare într-un volum (culegere de studii de caz, exerciții) cu ISBN
 • Elaborarea de lucrări de cercetare publicabile în volum indexat în BDI

3.2 Pentru studenți

 • Dobândirea de cunoștințe specifice domeniului asigurărilor cu scopul de a-i ajuta în alegerea carierei
 • Îmbunătățirea relației student – profesor – mediul de afaceri prin obținerea unor cunoștințe și dobândirea unor competențe practice specifice
 • Înlăturarea barierelor și facilitarea accesului la o carieră în domeniul asigurărilor

4.Subiecte de dezbatere pentru profesori:

 • Subscrierea în asigurări
 • Managementul daunelor în asigurări de persoane
 • Managementul daunelor în asigurări generale
 • Legislația în asigurări și reasigurări
 • Operațiunile unui asigurător
 • Operațiunile unui intermediar

5.Rezultate anticipate:

 • 20 profesori care participă la sesiuni de schimb de idei cu specialiști de date internaționale
 • publicarea articolului în Revista de Studii Financiare, indexată în baze internaționale
 • posibilitatea câștigării unui premiu de 2000 lei pentru cel mai bun articol al Proiectului
 • ​sesiuni de practică în cadrul companiilor (în departamente agreate) pentru profesorii interesați​
 • 1000 de studenți care să beneficieze de prezența unor specialiști la cursurile profesorilor implicați
 • 100 seturi ale pachetului ABC Asig (manual pentru studenți, manual pentru profesori, culegere de studii de caz și exerciții) donate centrelor universitare
 • dezvoltarea unor cercetări în parteneriat academic - mediu de afaceri
 • posibilitatea de susținere a cercetărilor în cadrul Conferinței Europene a Serviciilor Financiare ECFS 2018
 • ​participarea la proiecte organizate in cadrul Money Week - martie 2017​

6.Programare sesiuni:

 • 22 ianuarie, ora 11:00 a.m. - Deschidere proiecte
 • 1 februarie, ora 11:00 a.m.  - Subscrierea în asigurări
 • 5 februarie, ora 9:30 a.m. - Legislația în asigurări și reasigurări
 • 8 februarie, ora 11:00 a.m. - Operațiunile unui asigurător
 • 22 februarie, ora 14:00 p.m. - Specificul activității de intermediere
 • 26 februarie, ora 11:00 a.m. - Lichidare daune în asigurări
 • 27 februarie, ora 14:00 p.m. - Managementul riscurilor operaționale

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la următoarele adrese:

 

 

 

 

Proiectul CertIDD – un nou proiect educational pentru piaţa de asigurări

Institutul de Studii Financiare anunță finalizarea celui de-al patrulea proiect educațional pentru piața de asigură...vezi tot

Revista de Studii Financiare

A fost ales noul Consiliu Științific al Institutului de Studii Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat noua componență a Consiliului Științific al Institutului de Studii...vezi tot

Tact

Conferința „Asigurările auto şi siguranța în trafic în era digitală”

  Tehnologiile digitale joacă astăzi un rol central în dezvoltarea economiei mondiale.  Industriile...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

  Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghid...vezi tot

Ectranz

S-a publicat Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat și publicat Manualul Distribuito...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și