Raportarea financiară conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

Bucuresti 25 Februarie 2019 - 26 Februarie 2019

Trainer: Marian Sacarin

Detalii

Pe parcursul acestui curs va fi discutat continutul unui set complet de situaţii financiare intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiară. Astfel, după ce sunt prezentate principalele particularităţi ale aplicarii pentru prima data a standardele internaţionale de raportare financiară, vor fi analizate, în detaliu, situaţia poziţiei financiare, situaţia profitului şi a pierderii şi a altor elemente ale rezultatului  global, situaţia fluxurilor de numerar, situaţia variaţiei capitalurior proprii şi notele explicative la situaţiile financiare. De asemenea, vor fi prezentate criteriile care stau la baza recunoasterii si evaluării urmatoarelor elemente prezentate in situatiile financiare: imobilizările corporale şi necorporale, impozitul pe profit amânat, provizioanele, instrumentele financiare şi veniturile din contractele cu clientii.

Considerăm că participarea la acest curs aduce următorele beneficii:

-o mai buna înţelegere a conţinutului situaţiilor financiare întocmite potrivit standardelor internaţionale de raporatare financiară;

-dobândirea de cunoştinţe referitoare la regulile de recunoaşte şi evaluare a elementelor din situatiile financiare;

Grup țintă

Persoanele care în activitatea de raportare financiară aplică sau urmează să aplice standardele internţionale de raportare financiară.

Obiectivele cursului

Principalul obiectiv este acela de prezenta principalele particularităţi ale raportării financiare potrivit standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS).

Tematica

In cadrul cursului sunt analizate următoarele standarde internaţionale de raportare financiară:

 

IFRS1 Adoptarea pentru prima dată a "Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară"

IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare"

IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie"

IAS 16 "Imobilizări corporale"

IAS 38 "Imobilizări necorporale"

IAS 12 "Impozitul pe profit"

IAS 37"Provizioane, datorii contingente şi active contingente"

IAS 32 "Instrumente financiare: prezentare"

IFRS 9 "Instrumente financiare"

IFRS 15 "Venituri din contractele cu clienţii"

 

In cadrul cursului sunt prezentate studii de caz si exemple practice.

Trainer

Lector cu experienţă practică şi didactică în raportarea financiară conform standardelor internaţionale de raportare financiară.

Durata/Perioada

 Durata cursulUI este de 10ore (cursul va fi finalizat cu certificat de participare).

 25.02.2019 ora 14.00-19.00

 26.02.2019 ora 14.00-19.00

Investiție

Investiția pentru acest program este de 700lei + TVA/participant și include: materiale curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următoarele discount-uri:

  • 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

 

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și