PIEŢE DE CAPITAL ŞI MANAGEMENTUL PORTOFOLIULUI

Bucureşti 22 Octombrie 2019 - 23 Octombrie 2019

Trainer: Ion STANCU şi Adrian MITROI

Detalii

Cursul îşi propune să familiarizeze cursanţii cu metodele şi tehnicile de evaluare a investiţiilor financiare, respectiv, de formare a portofoliilor eficiente care să ofere cel mai mare randament pe unitatea de risc asumat de către investitor. Oportunităţile de investiţii de portofoliu se vor analiza şi în funcţie de diferitele caracteristici comportamentale ale investitorilor de  capital.

Cursul are un puternic caracter aplicativ, fiind dezvoltat pe colectarea cursurilor bursiere şi evaluarea on line a acţiunilor listate la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) în vederea constituirii de portofolii eficiente. De asemenea, vor fi evaluate şi portofolii de interes personal al cursanţilor de la curs.

Grup țintă

Cursul se adresează investitorilor individuali şi instituţionali, brokerilor de pe piaţa financiară (de capital, de asigurări şi de pensii private), precum şi personalului financiar cu atribuţii de gestiune a trezoreriei companiilor şi a instituţiilor publice.

Obiectivele cursului

Pentru început se va face o descriere a funcţionării pieţei de capital din România, respectiv a segmentului primar (listarea la Bursă şi ofertele publice) şi a celui secundar al pieţei de capital, a mecanismului formării cursului bursier şi de tranzacţionare electronică. Tipurile de instrumente ale BVB, modalităţile de listare şi operatorii Bursei. După aceste elemente funcţionale ale pieţei de capital, vom fi în măsură să evaluăm datele care sunt relevante pentru produsele de investiţii şi să estimăm valoarea acţiunilor companiilor emitente, precum şi randamentul general al pieţei de capital. Vom putea identifica unele trenduri viitoare prin analiza grafică.

Cursul se focalizează apoi pe administrarea de portofolii, managementul riscului şi implicaţiile diversificării cu privire la alternativele de investiţii individuale:

 • Calcularea si interpretarea randamentului sperat şi a riscului valorilor mobiliare individuale şi, respectiv, ale portofoliilor;
 • Modelul tradiţional Markowitz (Mean-Variance, MV, în engleză) şi Optimizarea portofoliilor prin utilizarea Value at Risk  ca măsură a riscului (Optimization using Value at Risk as risk measurement, în engleză);
 • Măsurarea performanţei portofoliilor prin indicatorii Rata Sharpe, Rata Treynor, Rata Jensen etc.
 • Managementul riscului: definirea managementului riscului; măsurarea riscului; hedging-ul, arbitrajul, speculaţia; instrumente derivate (forwards, futures, options, swaps), metode de acoperire etc.
 • Dezvoltări noi în finanțe-investiții: Fintech, Crowdfunding, High-frequency trading (HFT), Insurtech etc.

Evaluarea investiţiilor portofoliu de mai sus va fi supusă unei analize comportamentale a investitorilor de pe piaţa de capital

 • Perspectiva finanțelor comportamentale versus finanțe tradiționale;
 • Prejudecăţi (biases) comportamentale ale indivizilor/investitorilor (supra-încrederea, teama, lăcomia, ancorarea, încadrarea, aversiunea la pierdere, contabilitatea mentală, efectul de înzestrare etc.). Riscul în perspectiva finanțelor comportamentale aversiunea mai mare pentru pierderea de capital.

Managementul averii individuale. Evaluarea personalității financiare a investitorului, a aversiunii la risc (pierderile sau experiențele de pierdere din trecut pot influenţa deciziile viitoare).

Tematica

Cursul acoperă cel puţin următoarele teme:

 • Piaţa financiară din Romania. Criterii de performanţă pt. admiterea la cota BVB. Reguli de tranzacţionare electronică.
 • Capitalizarea bursieră versus Activul net şi Evaluarea pe baza de multiplii.
 • Eficienţa pieţei de capital şi Indicii bursieri. Analiza tehnică.
 • Principalele tipuri de instrumente financiare şi caracteristicile acestora.
 • Rentabilitatea si riscul valorilor mobiliare şi ale portofoliilor. Varianţa, Semivarianţa, Aversiunea mai mare la pierderi, Valoarea la risc, Coeficientul beta.
 • Optimizarea compoziţiei portofoliilor în raport cu riscurile asumate de investitori.
 • Supra sau subevaluarea acţiunilor tranzacţionate la BVB în raport cu randamentul estimat prin modelul CAPM de evaluare a titlurilor financiare.
 • Managementul activ de portofoliu versus Managementul pasiv de portofoliu.

Marea majoritate a temelor de mai sus se dezvoltă prin aplicaţii Excel privind optimizarea de portofolii din piaţa românească de capital.

Trainer

Ion STANCU, profesor universitar de Finanţe corporative, director general ISF, profesor universitar, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, director masterat “Management financiar şi investiţii” şi conducător de doctorat cu expertiză în domeniul Finanţelor corporative. Recomandă spre consultare, în acest sens, lucrările “FINANŢE. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”(2007), “Finanţe corporative cu Excel” (2012), precum şi „Finanţe Corporative, vol. I, Analiza şi planificarea financiară a întreprinderilor” (2015). Are o bogată experienţă în managementul universitar ca decan al facultăţii de Finanţe (1993-2004) şi ca prorector al Academiei de Studii Economice (2004-2016). Ca director şi membru în proiecte de cercetare a analizat impactul arieratelor, crimei financiare, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, responsabilităţii sociale etc. asupra performanţei companiilor şi creşterii economice. Ȋn perioada 2003 - 2017 a activat ca administrator SIF Banat-Crişana. Din 2003 este administrator la Banca Românească. Din 1993 este membru CECCAR şi din 2000 este membru CAFR. Ȋn prezent este director general al Institutului de Studii Financiare cu responsabilităţi de implementare şi dezvoltare de programe de formare, evaluare şi certificare ȋn serviciile financiare din piaţa de capital, de asigurări şi de pensii private, precum şi ca editor şef al Revistei de Studii Financiare.

Adrian MITROI, CFA, MBA, PhD, membru CA FGA şi CA Transelectrica
Conferentiar universitar, Academia de Studii Economice București
Membru AAFB, CFA România şi CFA Institute
Experiență în domeniul financiar–bancar, SIF1 Banat-Crişana; Romanian - American Enterprise Fund; Bancpost; IFB Finwest Securities; MKB Romexterra Bank, Nexte Bank.
Recomandă spre consultare lucrarea “Influenta factorilor psihologici asupra deciziei financiare”, (2009).

Durata/Perioada

Două zile, câte 5 ore de curs, în intervalul orar: 09.00-14.00.

Investiție

Investiția necesară pentru acest program este de 500 lei + TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următorul discount:

 • 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.
Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și