Lichidarea daunelor în asigurări de bunuri și răspunderi

București 27 Septembrie 2016 - 28 Septembrie 2016

Trainer: Mihaela Cojocaru, Victor Slujitoru, Alin Utica

Detalii

În cadrul cursului se vor prezenta noutăți în modul de instrumentare a dosarelor de daună deschise ca urmare a producerii unuia din riscurile asigurate pe polițele de bunuri și răspunderi, cu accent pe eficiență, un mod unitar și standardizat de lucru. Noutățile vor fi prezentate atât din punct de vedere practic, cât și teoretic și legislativ.
Un accent deosebit se va pune pe studiul modului în care se realizează regularizarea daunelor aferente polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor, prin prisma legislatiei PAD.

Grup țintă

Se adresează personalului din cadrul departamentelor daune din societățile de asigurări și furnizorilor specializați în servicii de instrumentare a daunelor.
Cursul ar putea fi, de asemenea, util pentru cei interesați de un curs de perfecţionare. Pe întreg parcursul cursului se va face referire la principiile de asigurare şi la relevanţa acestora în procesul de regularizare a daunelor.

Obiectivele cursului

Cunoaşterea cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de lichidare a daunelor aferente asigurărilor de bunuri și răspundere, inclusiv cel referitor la protecţia consumatorului și protecția datelor cu caracter personal.

Însuşirea conceptelor de bază privind activitatea de lichidare a daunelor în cazul asigurărilor de bunuri și răspunderi, inclusiv activitățile de protecţie la risc, participanţii la procesul de asigurare și obligațiile ce revin fiecarei părți în cazul producerii unui eveniment asigurat.
Asimilarea principiilor de bază ale comunicării precum şi importanța comunicării în cazul apariției unei daune.

De asemenea, la finalul programului cursanții își vor însuși un mod de lucru corect de instrumentare a dosarelor de daune aferente asigurărilor de bunuri și răspundere, își vor împrospăta cunoștințele de instrumentare a dosarelor de daune non-auto. Își vor însuși cele mai recente prevederi legislative privind polițele PAD si modul de instrumentare a dosarelor de daună deschise pe aceste polițe.

Tematica

- Legislatia specifică PAID și polițelor facultative de bunuri
- Legislația aplicabilă asigurărilor de răspundere

- Etapele procedurii de lichidare a unui dosar de daună în asigurările de incendiu și alte calamități și alte asigurări de daune la proprietăți
- Etapele procedurii de lichidare a unui dosar de dauna PAD:

  • avizarea daunei la asiguratorul care a eliberat polița PAD
  • deschiderea dosarului de daună în sistemul informatic PAID Manager 
  • constatarea daunelor produse
  • completarea dosarului de daună
  • evaluarea pagubelor
  • plata despăgubirilor aprobate

- Lichidarea daunelor aferente asigurărilor de răspundere civilă și delictuală. Caracteristicile asigurărilor de răspundere civilă generală și delictuală. Etapele procedurii de lichidare a unui dosar de daună în funcție de tipul asigurării de răspundere civilă.

- Lichidarea daunelor aferente asigurărilor de răspundere profesională. Caracteristicile asigurărilor de răspundere profesională. Etapele procedurii de lichidare a unui dosar de daună în funcție de tipul asigurării de răspundere profesională.

Trainer

Mihaela COJOCARU - lector autorizat C.S.A. (L-0130)
Dna. Mihaela Cojocaru este Director General Adjunct și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al CertAsig Societate de Asigurare Reasigurare cu o vechime de peste 17 ani în domeniul asigurărilor. Este membru în cadrul Comisiei de Pregătire Profesională în Asigurări.
A organizat cursuri de pregătire în asigurări la Fondul britanic de Know How, cursuri de pregătire pentru agenții de asigurare. A participat la organizarea mai multor cursuri și a participat la redactarea mai multor suporturi de curs. Este lector atestat ASF/CSA (L-0130) din 07.12.2010.

Victor SLUJITORU, Manager Daune Generale, Groupama Asigurări
Dl. Victor Slujitoru activează în domeniul asigurărilor de peste 17 ani, având experiență de 15 ani ca manager de daune non auto în cadrul companiei de asigurare ASIBAN, actualmente GROUPAMA, în cadrul căreia își desfășoară şi în prezent activitatea.
Are la activ cursuri de specializare și dezvoltate personală precum : Asigurări şi daune de răspundere civilă legală (ERC Frankona /Munchen); Instrumentarea daunelor de bunuri şi de răspundere civilă (Hanover Re / Hanovra); Riscuri catastrofale, inspecții de risc (Swiss Re/ Munchen); Cursuri de comunicare, negociere si leadership.

Alin UȚICA - Inspector de daune bunuri, constatator și lichidator, cu o bogată și diversă activitate practică în cadrul Omniasig, coordonator național al inspectorilor de daune bunuri Astra și Șeful compartimentului daune din PAID.

Durata/Perioada

Cursul se va desfășura în perioada 27-28 septembrie 2016 în intervalul orar 09:00-17:00.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 650 lei+TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, prânz, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă discount de 5% pentru înscrierea a mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și