Implementarea IFRS pe piața asigurărilor

București 03 Iunie 2016

Trainer: KPMG România

Detalii

În contextul în care, începând cu exercițiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societățile de asigurare și de reasigurare au obligația de a întocmi, în scop informativ, situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS, ca al doilea set de situații financiare, vă aducem în atenție un seminar ce își propune să răspundă nevoilor de formare identificate în urma aplicării concrete a standardelor IFRS. Seminarul a fost dezvoltat şi ca urmare a obligaţiei de transmitere a situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la ASF până la data de 30 iunie a exercițiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitățile respective, acționarii acestora și ASF.

Grup țintă

Seminarul se adresează persoanelor din departamentele: financiar-contabilitate, actuariat, audit intern, managementul riscului, dar și oricăror altor persoane care sunt implicate în implementarea IFRS ca bază a contabilității (manageri de proiect, IT, departamente operaționale etc).

Obiectivele cursului

Acest seminar practic facilitează înțelegerea conceptelor și principiilor IFRS, a modului în care ele se aplică pe piața internațională, oferind cadrul pentru analiza unor studii de caz şi schimbul de bune practici în aplicarea IFRS.

Tematica

Modulul 1 - Prezentare generală a implicațiilor aplicării IFRS

1. IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare:

 • Identificarea setului complet de situații financiare;
 • Structura și conținutul situațiilor financiare;
 • Principii de bază în prezentarea notelor și politicilor contabile.

2. Contabilitatea imobilizărilor - evaluarea și recunoaștere

 • IAS 16 Imobilizări corporale;
 • IAS 40 Investiții imobiliare;
 • IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte.

Modulul 2 - Aspecte tehnice privind aplicarea IFRS 4

1. Aspecte tehnice actuariale privind aplicarea IFRS 4

 • Clasificarea contractelor de asigurare, aplicații practice;
 • Modalități practice de recunoaștere a rezervelor tehnice in IFRS;
 • Testul de adecvare al datoriilor (LAT - Liability adequacy test), aplicații practice;
 • Tratamentul costurilor de achiziție amânate.

2. Aspecte privind contabilizarea și prezentarea informațiilor privind contractele de asigurări conform IFRS 4

 • Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurări în situația poziției financiare;
 • Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurări  în situația  profitului  sau  pierderii și altor elemente ale rezultatului global;
 • Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurări în notele la situațiile financiare;
 • Studiu de caz privind aplicarea IFRS 4 în situațiile financiare IFRS ale unei societăți de asigurări.

Modulul 3 – Contabilitatea instrumentelor financiare

1. Clasificarea și evaluarea activelor financiare la momentul recunoașterii inițiale;

2. Reguli de reclasificare a activelor financiare;

3. Evaluarea activelor financiare ulterior recunoașterii inițiale:

 • Evaluarea la cost amortizat;
 • Evaluarea la valoare justă;
 • Recunoașterea câștigurilor și pierderilor din evaluare în profit sau pierdere/alte elemente ale rezultatului global;
 • Deprecierea activelor financiare.

4. Cerințe de prezentare a informațiilor aferente instrumentelor financiare – IFRS 7

 • Studiu de caz privind aplicarea IFRS 7 în situațiile financiare IFRS ale unei societăți de asigurări

Modulul 4 – Aspecte fiscale – impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat

1. Prevederi legislative privind impactul fiscal generat de conversia la IFRS ca bază a contabilității;

2. Prezentarea principalelor cerințe ale IAS 12 privind impozitul amânat

 • Baza fiscală a activelor și datoriilor;
 • Diferențe temporare impozabile și diferențe temporare deductibile;
 • Modalitatea de calcul și înregistrare a impozitului pe profit amânat.

3. Studii de caz specifice entităților pieței de capital

Trainer

Angela Manolache - Partener, Consultanță Guvernanță, Risc și Raportare

Angela este partenerul coordonatorul al grupului de consultanță în Guvernanță, Risc și Raportare și are peste 14 ani de experiență în domeniul serviciilor financiare. Ea a asistat numeroase instituții financiare în procesul de conversie la IFRS ca bază a contabilității și are o experiență vastă în raportarea financiară conform IFRS, precum și în raportarea prudențială. De asemenea, Angela a fost implicată în grupurile de lucru privind conversia la IFRS ca baza contabilității organizate de autoritățile de reglementare și/sau de asociațiile profesionale din sectorul financiar, și a susținut numeroase cursuri și prezentări pe această temă.

Ana Costea - Senior Manager, Consultanță Guvernanță, Risc și Raportare

Ana Costea este Senior Manager al KPMG România în cadrul biroului KPMG din București. Ana are peste zece ani de experiență în domeniul serviciilor financiare. În prezent, Ana coordonează proiectele de asistență în conversia la IFRS pentru anumite companii de asigurări, incluzând aici pregătirea pachetului de situații financiare și a documentelor care evidențiază diferențele dintre tratamentele contabile conform Ordinului nr. 3129/2005 și IFRS.

Gabriela Dragu - Manager, Consultanță Guvernanță, Risc și Raportare

Gabriela Dragu este Manager al KPMG România în cadrul biroului KPMG din București. Gabriela are peste șapte ani de experiență în domeniul consultanței contabile și peste doi ani experiență în asigurări. Gabriela a fost implicată în diverse proiecte de consultanță pentru societăți de asigurare, oferind servicii precum: asistență în conversia la IFRS în scopul pregătirii primului set de situații financiare conform IFRS, asistență la implementarea unui nou sistem contabil, asistență contabilă și financiară extensivă în cadrul unui proiect de restructurare.

Dan Sfetcu - Manager, Consultanță Guvernanță, Risc și Raportare

Dan este Manager al KPMG România în cadrul biroului KPMG din București. Dan are o experiență de peste 5 ani în domeniul consultanței actuariale în KPMG și de peste 8 ani ca actuar în industria de asigurări din România. În cadrul KPMG principalele arii de expertiză sunt: Solvency II, IFRS, evaluări actuariale și audit, managementul proceselor de asigurări și administrarea riscurilor. Dan a fost implicat încă de la început în procesul de tranziție la IFRS, a participat la grupurile de lucru organizate de către UNSAR în legătură cu tranziția la IFRS și a fost implicat în proiecte de consultanță privind conversia la IFRS pentru diferite societăți de asigurări.

Ionuț Măstăcăneanu - Tax Senior Manager, Servicii de Fiscalitate

Ionuț este coordonatorul echipei de Servicii Financiare din cadrul departamentului de  fiscalitate, precum și al echipei de consultanți fiscali din cadrul biroului KPMG din Iași. Ionuț are experiență de peste 10 ani în oferirea de consultanță companiilor locale și multinaționale care își desfășoară activitatea în diverse industrii, pe  probleme de impozite directe, incluzând impozit pe profit, impozit cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților, implicații fiscale ale diverselor structuri implementate.

Ionuţ a fost implicat în discuțiile purtate în cadrul Grupului desemnat de Comisia Fiscală a Asociației Română a Băncilor pentru dezbaterea aspectelor fiscale legate de implementarea IFRS și în cadrul grupului de lucru organizat de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia trecerii la IFRS a societăților listate și a susținut o serie de prezentări tehnice pe acest subiect.

Marius Costea - Tax Senior Manager, Servicii de Fiscalitate

Marius a acumulat zece ani de experiență în KPMG, atât în audit cât și în servicii de consultanță fiscală. De-a lungul timpului a lucrat pentru instituții financiare precum companii de asigurări, bănci, instituții financiare nebancare și societăți de leasing si a coordonat o serie de misiuni de revizuire fiscală, de asistență fiscală pentru audit şi de consultanță, concentrându-se pe aspectele specifice sectorului financiar.

Cristina Guțu - Manager, Consultanță, Coordonator Academia de Training KPMG

Cristina s-a alăturat echipei KPMG ca Manager al KPMG Training Academy după ce s-a specializat în furnizarea de programe de training pentru profesioniștii din domeniul financiar-contabil lucrând timp de 8 ani pentru una dintre cele mai mari companii de training europene. Aria sa de expertiză acoperă programe de training în domeniul contabilității, raportării financiare (standarde românești cât și internaționale: IFRS) și auditului, atât  pentru calificarea profesională ACCA cât și programe deschise și adaptate nevoilor companiilor din diverse industrii.

Durata/Perioada

Programul va avea loc începând cu ora 09:00.

Investiție

Investiția necesară pentru acest program este de 230 euro + TVA/participant.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și