Guvernanță Corporativă

Bucuresti 19 Februarie 2018 - 20 Februarie 2018

Trainer: Simona Fatu

Detalii

Efectele crizei din 2008 au atras mai mult ca oricând atenția reglementatorilor, acționarilor/investitorilor, publicului larg în general, asupra ansamblului regulilor și principiilor după care companiile sunt conduse/administrate, respectiv supravegheate/controlate. Reglementările “relaxate”, în special cele emise de legiuitor, dar mai ales cele interne cu privire la modul de administrare și supraveghere a activității directorilor executivi, au condus printre altele, la înregistrarea unor conflicte de interese, incompatibilități, abuzuri de putere, omiterea aspectelor legate de transparență şi administrare a riscului, afectând într-un mod  negativ atât acționarii cât și alte părți interesate, cum ar fi: angajații, partenerii de afaceri, consumatorii. Plecând de la această realitate, reglementatorii, instituțiile multinaționale și instituțiile statului au procedat la emiterea unor reglementări numite generic reguli de “guvernanță corporativă” ce se impun a fi respectate de către companiile ce activează în domeniile de interes public, companii care sunt deținute de stat sau care activează în domenii care impun protecția investitorilor, respectiv depunătorilor.

Grup țintă

 • Administratori, membri în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entității reglementate, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea societății;
 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” și care țintesc ocuparea unor funcții de administrator/director executiv;
 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane care activeaza în evaluarea și administrarea riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiții, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc;
 • Persoane din cadrul instituțiilor de reglementare, supraveghere și control care, în cursul activității au  nevoie să înțeleagă rolul și gradul de separare a responsabilităților la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supraveghează;

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Atribuțiile și responsabilitățile conducerilor executive, neexecutive respectiv de supraveghere;
 • Procedurile ce trebuie respectate pentru o funcționare adecvată și eficientă a Board-ului;
 • Identificarea conflictului de interese și tranzacțiile cu afiliații și părți interesate; 
 • Rolul/Rolurile Board-ului;
 • Beneficiile unei bune guvernanțe.

Tematica

 1. Atribuțiile și responsabilitățile structurilor de conducere din perspectivă legală, conform reglementărilor din România;
 2. Rolul structurilor de conducere din perspectiva părților interesate;
 3. Compoziția Board-ului; 
 4. Funcțiile specializate ale Board-ului (nominalizare/remunerare; audit/managementul riscurilor)
 5. Desfășurarea ședințelor de Board; 
 6. Evaluarea activității Board-ului;
 7. Conflictul de Interese și Tranzacțiile cu părțile afiliate;
 8. Obligații de raportare.

Trainer

Simona Fatu este un manager experimentat având o experiență de peste 10 ani în conducerea executivă și non-executivă a unor societăți mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere și comercializare de produse alimentare. Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de piețe de capital atât în cadrul ASE, cât și în cadrul unui program de formare profesională organizat pentru managerii companiilor listate.

Durata/Perioada

Programul se va desfășura în perioada 19-20 februarie a.c. și presupune un număr de 14 de ore astfel:

- 12 ore - partea teoretică

- 2 ore studiu de caz/ activitate practică asistată de trainer

Investiție

Investiția pentru acest program este de 600 lei+TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, prânz, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă discount de 5% pentru înscrierea a mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.

 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și