EVALUAREA COMPANIILOR LISTATE LA BURSĂ

Bucureşti 04 Decembrie 2019 - 05 Decembrie 2019

Trainer: Ion STANCU

Detalii

Cursul îşi propune să familiarizeze cursanţii cu metodele şi tehnicile de evaluare a companiilor prin metoda Discount Cash-Flow (DCF), prin multiplii de preţ şi de valoare (P/E, P/BV, EV/EBITDA etc.), prin activul net şi prin opţiuni reale.

Cursul are un puternic caracter aplicativ, fiind dezvoltat pe studii de caz semnificative pentru procesul de evaluare a companiilor listate (mature, de creştere, de servicii financiare, de active intangibile etc.). De asemenea, vor fi evaluate şi companii de interes personal al cursanţilor de la curs.

Grup țintă

Cursul se adresează consultanţilor de investiţii, managerilor financiari şi tuturor categoriilor de personal care este şi va fi implicat în fundamentarea valorii intrinseci şi a valorii relative a companiilor ce se tranzacţionează la bursă, a celor implicate în restructurări, achiziţii şi fuziuni etc.
De asemenea, cursul vizează continuarea abilităţilor dobândite anterior la cursul de Analiză și previziune financiară.

Obiectivele cursului

Pentru început se va face o analiză a performanţei companiei şi a sectorului industrial în care activează, dacă există sustenabilitate pentru menţinerea şi dezvoltarea business-ului.

Cursul se focalizează apoi pe:

 • estimarea costului capitalului (ratei de discontare a cash-flow-urilor viitoare) în funcţie de riscurile de afaceri şi din piaţa de capital;
 • estimarea cât mai adecvată a cash-flow-urile viitoare, inclusiv a valorii terminale în vederea determinării valorii prezente (intrinseci) a companiei;
 • selecţia celor mai semnificativi multiplii de preţ şi de valoare în vederea determinării valorii relative a companiei;
 • fundamentarea activului net, a valorii unitare a activului net (VUAN) şi evaluarea activului net ca opţiune reală.

Evaluarea companiei prin metodele de mai sus se realizează cu aplicaţii Excel şi va fi supusă unor simulări de scenarii de creştere stabilă (zero, g = 0) şi de creştere superioră (g > 0).

Cursul se încheie cu analiza comparativă a acestor tipuri de evaluări şi cu recomandări privind propunerea unei valori de tranzacţionare a companiei.

Tematica

Cursul acoperă cel puţin următoarele teme:

 • Analiza financiară versus analiza investiţională:
  • activul net, marjele de profit (EBITDA, EBIT, Net Income), cash-flow-urile, rata rentabilității capitalurilor (ROIC/ROC, ROE), ratele de marjă, ratele de rotaţie, gradul de îndatorare (Debt to Equity), rata ‚g’ de creştere etc
  • capitalizarea bursieră, coeficientul de lichiditate, factorul Free Float, tranzacţie cu primă/discount, coeficientul alfa, coeficientul beta, PER, PBR, PSR, EV/EBITDA etc.
 • Metode de evaluare a companiilor:
  • Estimarea costului capitalului: CMPC, CAPM, Costul datoriilor
  • DCF Valuation - Definire, aplicare în perioada de creştere superioară şi de creştere stabilă.
  • Metoda multiplilor: Definire şi aplicare (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA)
  • Residual Income Valuation: Economic Value Added (EVA®), Market Value Added (MVA), Profitul economic (residual income), Estimarea valorii prin metoda reziduală
  • Auditarea activului net, determinarea VUAN şi evaluarea activul net ca opţiune reală

 

Trainer

Ion STANCU, profesor universitar de Finanţe corporative, director general ISF, profesor universitar, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, director masterat “Management financiar şi investiţii” şi conducător de doctorat cu expertiză în domeniul Finanţelor corporative. Recomandă spre consultare, în acest sens, lucrările “FINANŢE. Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”(2007), “Finanţe corporative cu Excel” (2012), precum şi „Finanţe Corporative, vol. I, Analiza şi planificarea financiară a întreprinderilor” (2015). Are o bogată experienţă în managementul universitar ca decan al facultăţii de Finanţe (1993-2004) şi ca prorector al Academiei de Studii Economice (2004-2016). Ca director şi membru în proiecte de cercetare a analizat impactul arieratelor, crimei financiare, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, responsabilităţii sociale etc. asupra performanţei companiilor şi creşterii economice. Ȋn perioada 2003 - 2017 a activat ca administrator SIF Banat-Crişana. Din 2003 este administrator la Banca Românească. Din 1993 este membru CECCAR şi din 2000 este membru CAFR.
Ȋn prezent este director general al Institutului de Studii Financiare cu responsabilităţi de implementare şi dezvoltare de programe de formare, evaluare şi certificare ȋn serviciile financiare din piaţa de capital, de asigurări şi de pensii private, precum şi ca editor şef al Revistei de Studii Financiare.

Durata/Perioada

Două zile, câte 5 ore de curs, în intervalul orar: 09.00-14.00.

Investiție

Investiția necesară pentru acest program este de 500 lei + TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următorul discount:

 • 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.
Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și