Curs online Abuz de piață

On-line 29 Septembrie 2019

Trainer: n/a

Detalii

Cursul prezintă cerințele legislative cu privire la subiectul abuzului pe piață, atât din perspectiva legislației naționale (Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018) cât și a legislației europene direct incidente (Regulamentul (UE) nr. 596/2014).

Cursanții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a se putea conforma cerințelor legislative, prin identificarea situațiilor care apar în practică și luarea unor măsuri în consecință.

Grup țintă

Programul se adresează tuturor persoanelor care pot fi subiecți ai obligațiilor legale cu privire la abuzul pe piață (societăți admise la tranzacționare (emitenți), persoane din conducerea emitenților, salariați ai unui emitent, persoane cu care conducătorii emitentului se află în relații apropiate, auditori, avocați, consultanți, investitori, acționari, brokeri).

Obiectivele cursului

Principalul obiectiv de atins la finalul programului îl constituie conștientizarea situațiilor care ar putea conduce la încălcarea legislației privind abuzul pe piață și săvârșirea în consecință a unor posibile fapte penale, prin însușirea obligațiilor necesare evitării acestora și prin conformarea la prevederile cadrului legal.

Tematica

Cursul este structurat pe prezentarea următoarelor aspecte:

 1. Ce reprezintă abuzul pe piață, cui se aplică și cine aplică aceste prevederi legislative
 2. Ce este informația privilegiată și exemple în acest sens
 3. Termene de raportare a informațiilor privilegiate, motive întemeiate pentru întârzierea dezvăluirii unei informaţii privilegiate şi păstrarea confidenţialităţii acesteia, precum și activități nepermise în perioada cât emitentul decide să amâne dezvăluirea informațiilor în cauză
 4. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate
 5. Cine sunt persoanele care dețin informații privilegiate și ce conține lista pesroanelor care au acces la astfel de informații
 6. Cum se realizează notificarea operațiunilor realizate în contul persoanelor care dețin informații privilegiate
 7. Regimul tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere al emitentului și exemple de tranzacții care trebuie communicate
 8. Practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate
 9. Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate 
 10. Ce reprezintă manipularea pieței și exemple de operațiuni de manipularea pieței
 11. Indicatori ai comportamentului de manipulare referitor la furnizarea de indicații false sau înșelătoare și la fixarea prețurilor la un nivel anormal sau artificial
 12. Indicatori ai comportamentului de manipulare referitor la un procedeu fictiv sau la orice formă de înșelătorie sau artificiu
 13. Obligații de informare
 14. Răspunderea penală

La finalizarea materialului, cursanții vor avea de răspuns la un set de întrebări teoretice și practice tip grilă.

Durata/Perioada

Programul poate fi parcurs în aproximativ 2,5 ore.

Cursanții vor primi acces la platforma on-line pentru 30 de zile calendaristice.

Investiție

Investiția pentru participarea la acest program este de 65 lei + TVA/participant.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și