Asigurarea de răspundere civilă profesională

București 11 Septembrie 2018

Trainer: Mihaela Cojocaru

Detalii

Dincolo de obligativitatea impusă de prevederile legale şi statutare, profesioniștii cu drept de liberă practică se pot confrunta în activitatea lor cu reclamații ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare, din culpă, a obligațiilor cu privire la atribuțiile specifice profesiei.

Rolul asigurărilor de răspundere civilă profesională este acela de a oferi protecția financiară necesară în cazul în care un profesionist trebuie să plătească despăgubiri unui client care se consideră prejudiciat.

Programul de instruire este unul interactiv ce își propune ca prin exemple şi studii de caz să ofere o imagine detaliată asupra asigurărilor de răspundere civilă profesională şi importanței existenței acestora  în activitatea organizațiilor şi în cea a profesioniștilor cu drept de liberă practică.

Participanților la acest modul li se vor aloca 16 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru distribuitori de asigurari conform Normei ASF nr.20/2018.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă.

Grup țintă

Programul se adresează personalului din cadrul companiilor de brokeraj implicat în vânzarea produselor de asigurare de răspundere civilă, precum şi persoanelor din cadrul companiilor de asigurări care au responsabilități în departamentele de vânzări sau de subscriere și care doresc să-și completeze cunoștințele legate de asigurările de răspundere civilă.

Nivelul de experiență necesar pentru participarea la program este de minim 2 ani în vânzarea /subscrierea de asigurări generale. Participanții trebuie să aibă noțiuni de bază legate de asigurarea de răspundere civilă generală.

Obiectivele cursului

Programul îşi propune familiarizarea cursanților cu asigurările de răspundere profesională destinate în principal specialiștilor cu drept de liberă practică, înțelegerea modului de funcționare și a riscurilor acoperite. Participanții vor primi, de asemenea, informațiile minim necesare pentru subscrierea acestui tip de polițe de asigurare.

La finalul cursului, participanții vor:

 • avea o înțelegere mai clară a diferitelor tipuri de acoperiri prin asigurare aplicabile diferitelor categorii profesionale;
 • cunoaște care sunt informațiile necesare în vederea evaluării riscului și subscrierii polițelor de asigurare de răspundere civilă profesională;
 • înțelege etapele procesului de soluționare a daunelor apărute;
 • înțelege rolul brokerilor de asigurare în promovarea asigurărilor de răspundere civilă profesională și modul în care trebuie explicate aceste asigurări potențialilor clienți.

Tematica

 • Obligațiile și îndatoririle profesioniștilor- răspunderea civilă și încălcarea prevederilor contractuale;
 • Categorii socio-profesionale și expunerea la risc în exercitarea profesiei;
 • Încheierea polițelor de asigurare – informații necesare în vederea subscrierii și mecanisme de subscriere (“triggere”);
 • Polița tip “erori si omisiuni” (“Errors and Omissions”);
 • Neglijența profesională și apariția daunelor;
 • Lichidarea daunelor in asigurările de răspundere civilă profesională.

 În cadrul cursului se vor utiliza exemple și studii de caz din piața asigurărilor și/sau din experiența trainerului, iar cursanții vor fi încurajați să facă comentarii și să aducă în discuție exemple din propria experiență.

Trainer

Mihaela Cojocaru are experiență în asigurări din 1995 având responsabilități în asigurări generale în arii ca vânzare, subscriere, daune, în special in asigurările de răspundere, asigurările de riscuri financiare și asigurări de bunuri. A ocupat pe rând, funcțiile de inspector asigurări, director subscriere asigurări generale, director vânzări și director operațiuni în companii precum ARDAF, ASTRA, ASIROM, Accenture, CertAsig. Între 2013 - 2016 a ocupat funcția de Director General Adjunct la CertAsig, iar începând din 2017 devine consultant în domenii precum asigurări, management de risc şi training. Între 1996 si 1998 a organizat cursuri de pregătire în asigurări prin programe ale Fondului Britanic de Know How și a participat la organizarea mai multor cursuri și la redactarea mai multor suporturi de curs. Este lector atestat ASF/CSA (L-0130) din 07.12.2010.

Durata/Perioada

Programul se va desfășura pe parcursul a 6 ore, de la ora 9:30 la ora 15:30.

Investiție

Investiția necesară pentru participarea la acest program este de 460 lei + TVA/participant.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă următoarele discount-uri:

 • 5% reducere pentru înscriere și plata taxei de participare până la data de 24 aprilie 2019;
 • 10% reducere pentru înscrierea a cel puțin 3 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Discount-urile pot fi cumulate.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și