ACCESS 2016

Bucureşti 05 Noiembrie 2018 - 10 Decembrie 2018

Trainer: Dana-Maria Boldeanu, Mirela Gheorghe

Detalii

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor intermediare şi avansate privind utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft ACCESS, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze în mod profesional cu instrumente de tip baze de date.

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul financiar-bancar (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel de cunostinte de baza în utilizarea aplicaţiei Microsoft Access.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin gestiunea bazelor de date utilizând aplicaţia Microsoft Acces 2016. 

Tematica

Modulul 1: Conceptul de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date;

                   Interfata ACCESS 2016

Detaliere

- definirea conceptelor de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date

- relatii intre tabele unei baze de date 

- Normalizarea bazelor de date

- conceperea bazelor de date prin modelul entitate-asociere    

- Interfata ACCESS 2016. Ce aduce nou ACCESS 2016.

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 2: Crearea unei baze de date. Obiecte de tip tabel I

Detaliere

- crearea unei baze de date

- crearea tabelelor

            - descrierea structurii unui tabel

            - proprietatile campurilor

            - definirea cheilor primare si a indecsilor

- definirea restrictiilor de integritate la nivel de camp

- definirea restrictiilor de integritate la nivel de tabel

- adaugarea /modificarea /stergerea / cautarea/ ordonarea/filtrarea inregistrarilor in tabele

- salvarea tabelelor

- definirea relatiilor intre tabele

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 3: Obiecte de tip interogare I

 Detaliere

- Ce este o interogare?

- Tipuri de interogari

- crearea interogarilor de selectie (pe o tabela)

- definirea campurilor calculate in interogari de selectie

- operatori, constante, functii specifice interogarilor

- crearea interogarilor de selectie pe 2 sau mai multe tabele

- salvarea si executia interogarilor

- modificarea interogarilor

- parametrizarea interogarilor

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 4: Obiecte de tip interogare II

Detaliere

- crearea interogarilor de sintetizare a datelor

- crearea interogarilor de analiza incrucisata a datelor (CrossTab Query)

- crearea interogarilor de actiune

            - crearea de noi tabele (Make Table Query)

            - actualizarea datelor (Update Query)

            - adaugarea de noi inregistrari (Append Query)

            - stergerea inregistrarilor (Delete Query)

- Studiu de caz final modul

 

Modulul 5: Limbajul de definire a datelor (SQL-LDD)

Detaliere

- crearea un unui tabel folosind limbajul SQL

- modificarea structurii unui tabel folosind limbajul SQL

- stergerea relatiilor dintr-o baza de date folosind limbajul SQL

- stergerea bazei de date folosind limbajul SQL

- crearea unui index folosind limbajul SQL

- gestiunea drepturilor de utilizare (acordare/stergere drepturi de access)

- Studiu de caz final modul.


Modulul 6: Limbajul de manipulare a bazei de date I (SQL-LMD)

Detaliere

- instructiuni de selectare a datelor (SELECT)

- instructiuni de grupare a datelor dintr-un tabel

- instructiuni de compunere a tabelelor

- subinterogari

- Studiu de caz final modul


Modulul 7: Limbajul de manipulare a bazei de date II (SQL-LMD)

Detaliere

- interogari parametrizate

- interogari CROSSTAB

- interogari de tip UNION

- instructiuni de actualizare a bazei de date (INSERT INTO, UPDATE, DELETE)

- Studiu de caz final modul

 

Modulul 8: Obiecte de tip formular

Detaliere

- modalitati de creare a obiectelor de tip formular

- crearea unui formular simplu (pe o tabela)

- structura, controale in formulare

- proprietatile obiectelor de tip formular

- crearea formularelor cu subformulare

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 9: Obiecte de tip raport

Detaliere

- modalitati de creare a obiectelor de tip raport

- crearea unui raport simplu ( pe o tabela)

- structura, proprietatile rapoartelor

- gruparea si sortarea datelor intr-un raport

- crearea unui raport cu subraport

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 10: Obiecte de tip macro. Import/Export de date din surse externe.

Detaliere

-crearea/executarea/modificarea obiectelor macro

- grupuri de macro-comenzi

- conditionarea executarii actiunilor in obiecte macro

- crearea meniurilor si a barelor de instrumente personalizate cu macro-uri

- Import/ Export date catre Microsoft Excel

- Export date catre Microsoft Word

- Studiu de caz final modul.

Trainer

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

 

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Durata/Perioada

Durata programului va fi de 30 ore.

05.11.2018 (Între orele: 13.00-16.00)

09.11.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

12.11.2018 (Între orele: 13.00-16.00)

16.11.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

19.11.2018 (Între orele: 13.00-16.00)

23.11.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

26.11.2018 (Între orele: 13.00-16.00)

03.12.2018 (Între orele: 13.00-16.00)

07.12.2018 (Între orele: 09.00-12.00)

10.12.2018 (Între orele: 13.00-16.00).

Investiție

Investiția pentru acest program este de 650 lei/participant + TVA.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.

 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și