Centrul de evaluare SAL-Fin


Începând cu data de 19.07.2016, în cadrul Centrului de Evaluare și Examinare al Institutului de Studii Financiare (I.S.F.) funcționează Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor conciliatorilor în domeniul financiar nonbancar (CESAL-Fin).

Prin intermediul CESAL-Fin se asigură evaluarea şi certificarea competenţelor pentru persoanele care au dobândit în contexte nonformale și/sau informale competențele necesare soluționării alternative a litigiilor în domeniul în care își vor desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), modificat prin Regulamentul ASF nr. 9/2017.

CESAL-Fin oferă posibilitatea profesioniștilor din industria serviciilor financiare nonbancare, interesați să devină conciliatori în cadrul entității SAL-FIN, de a-și certifica competențele specifice acestei ocupații dobândite pe alte căi decât cele formale.

Evaluarea competenţelor în cadrul CESAL-Fin are următoarele caracteristici:
a) este voluntară;
b) se raportează la profilul ocupaţional al conciliatorului în domeniul financiar nonbancar (click aici pentru descărcarea profilului ocupațional);
c) este contextualizată;
d) încurajează autoevaluarea candidatului;
e) este independentă față de procesul de pregătire profesională;
f) conduce la un rezultat: “Admis” sau “În curs de completare a competențelor”.

Procesul de evaluare şi de certificare a competenţelor în cadrul CESAL-Fin este individual, iar instrumentele de evaluare utilizate sunt desprinse din cazuri reale, oferind candidatului o abordare practică. Procesul de evaluare conduce la stabilirea unui nivel existent de competenţe deţinute precum şi la recomandări privind necesarul de pregătire pe termen mediu şi lung.
Candidatul înscris la procesul de evaluare a competențelor în cadrul CESAL-Fin parcurge următoarele etape:
- depunerea documentelor de înscriere;
- stabilirea eligibilității;
- completarea fișei de autoevaluare a performanţei profesionale în raport cu profilul ocupaţional pentru ocupația de conciliator în domeniul financiar nonbancar;
- susținerea probei teoretice, prin care se urmărește validarea cunoștințelor teoretice. Metoda de evaluare utilizată: testul scris; instrumente de evaluare: întrebari închise, cu multiple variante de răspuns, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte;
- susținerea probei practice, prin care se urmărește validarea aptitudinilor și deprinderilor necesare derulării activității de conciliator în domeniul financiar nonbancar. Metode de evaluare utilizate: portofoliul profesional, studiu de caz; instrumente de evaluare: studii de caz și/sau simulare.

După aplicarea instrumentelor de evaluare, etapa imediat următoare este analiza rezultatelor, în sensul verificării punctajului obţinut și compararea acestuia cu punctajul minim necesar, în vederea stabilirii statutului candidatului: “Admis” sau “În curs de completare a competențelor”.

Prin procesul de evaluare, candidatul face dovada existenţei unui nivel corespunzător de cunoștințe, aptitudini și deprinderi necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, precum și o bună înțelegere generală și specifică a legislației sectorului financiar nonbancar în care soluționează, inclusiv a legislației referitoare la protecția consumatorilor.

   

CONCILIATOR ÎN DOMENIUL FINANCIAR NONBANCAR

Profil Ocupațional 

CERTIFICARE INIȚIALĂ A CONCILIATORILOR ÎN DOMENIUL FINANCIAR NONBANCAR

  1. Ghidul candidatului conciliatorilor în domeniul financiar nonbancar
  2. Taxe
  3. Formulare utile

 

 CERTIFICARE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CONCILIATORILOR ÎN DOMENIUL FINANCIAR NONBANCAR

  1. Ghidul privind pregătirea profesională continuă a conciliatorilor în domeniul financiar nonbancar
  2. Taxe
  3. Formulare utile

EVALUATOR COMPETENŢE CESAL-Fin

Procedura selectie evaluator SAL-Fin

Cerere de avizare evaluator de competente CE SAL-Fin

Contestație evaluator 

 


ANUNȚ CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA LA EXAMEN PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

Pentru a evita situația de nu putea participa la un examen, vă recomandăm să finalizați înscrierea dvs. cu 10...vezi tot

Revista de Studii Financiare

Principalele declarații la conferința "Asigurările auto și siguranța în trafic în era digitală"

     Cea de-a doua editie a  Conferintei nationale  organizate de   Biroul Asigura...vezi tot

Tact

Proiectul CertIDD – un nou proiect educational pentru piaţa de asigurări

Institutul de Studii Financiare anunță finalizarea celui de-al patrulea proiect educațional pentru piața de asigură...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

A fost ales noul Consiliu Științific al Institutului de Studii Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat noua componență a Consiliului Științific al Institutului de Studii...vezi tot

Ectranz

Conferința „Asigurările auto şi siguranța în trafic în era digitală”

  Tehnologiile digitale joacă astăzi un rol central în dezvoltarea economiei mondiale.  Industriile...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și