Intrebări frecvente

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE CURSURI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE EVALUARI/EXAMINARI

INTREBARI FRECVENTE TAXE

 

 

[sus]CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isfin.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește în contul ISF nr. RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la banca BRD.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

  • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
  • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3zile inainte de data inceperii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 10 zile de la data finalizării cursului.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În cazul în care o persoană care a susținut examinare la finalul unui curs și nu a obținut punctajul minim poate să se înscrie la o nouă sesiune de examinare contra unei taxe de 50 lei, făra a mai participa la curs.

[sus]EVALUARI /EXAMINARI

1.UNDE SE DEPUN DOCUMENTELE ÎN VEDEREA EXAMINĂRII ȘI CERTIFICĂRII PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

 Documentele de înscriere sunt transmise  în format .pdf și salvate într-un singur document cu denumirea: CNP-ul candidatului și transmise pe e-mail la adresa: inscrieri@isfin.ro.

2.CÂND POT FI AFLATE LOCAȚIA ȘI ORA LA CARE ESTE PROGRAMATĂ FIECARE SESIUNE DE EXAMINARE?

ISF postează trimestrial pe site-ul său planificarea examinărilor la nivel național.

În vederea participării la o sesiune de examinare, pe site-ul www.isfin.ro în secțiunea Evaluări-Listă participanți, sunt publicate, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data planificată a examinării, următoarele informații: locația și ora la care sunt programate persoanele validate în vederea susținerii examenului.

3.ÎN CÂT TIMP DE LA DATA SUSȚINERII EXAMENULUI SE VOR AFIȘA REZULTATELE?

Rezultatele se afișează pe site-ul www.isfin.ro  în secțiunea  Evaluări-Afișare rezultate,  în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

4. ÎN CE CONDIȚII SE POT DEPUNE CONTESTATII?

Candidatul declarat Respins, poate contesta rezultatul (în baza unor motive întemeiate) în termen de 2 zile lucrătoare, de la data afișării rezultatelor.Contestația este transmisă pe adresa de email inscrieri@isfin.ro  și este soluționată în termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data înregistrării la ISF.

Rezultatele contestațiilor se transmit candidatilor, pe adresa de email.

În cazul în care candidatul depune cerere pentru vizualizarea testului, testul este vizualizat la sediul ISF, din țară sau din București, în prezența reprezentanților ISF, în termen maxim de 30 de zile de la data susținerii examenului.

5.CÂND SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL DE ABSOVIRE?

Persoanele care au promovat examenul primesc un certificat de absolvire, eliberat de ISF în termen maxim de 30 zile de la data promovării examenului.

Certificatele de absolvire:

  •  Se transmit candidaților prin  intermediul furnizorului de programe de pregatire profesională în asigurări și/sau reasigurări, dacă între cele două părți este încheiat un mandat  de împuternicire
  •  Se transmit candidaților prin serviciul de curierat (la solicitarea  expresă a candidatului printr-o adresă transmisă pe inscrieri@isfin.ro)
  •  Sunt ridicate personal de către candidați, în baza actului de identitate, valabil la data solicitării

Programul pentru eliberarea certificatelor de absolvire este de luni până vineri în intervalul orar  09:30-12:00.

6.ÎN CE SITUAȚIE POATE FI SOLICITAT UN DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE?

Duplicatul se eliberează la cerere în una din următoarele situații: pierdere, distrugere sau furtul certificatului de absolvire original.

7.CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT ȘI UNDE TREBUIE DEPUSE?

Pentru eliberarea duplicatului solicitantul va depune/transmite prin poșta/prin serviciul de curierat la sediul ISF din Str.Popa Petre,  nr.24, sector 2, București următoarele documente:

  • cerere de eliberare a duplicatului precum și declarația pe propria răspundere a titularul actului privind motivul solicitării duplicatului. Pentru descărcarea cererii de eliberare a duplicatului click aici.
  • Copia actului de identitate, valabil la data solicitării;
  • copie conform cu originalul dupa certificatul de naștere/căsătorie, dacă este cazul;
  • dovada plății taxei de eliberare a duplicatului.

8.ÎN CÂT TIMP SE VA ELIBERA DUPLICATUL?  

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la ISF a cererii solicitantului;

Duplicatele se eliberează sub semnătură titularului/împuternicitului, sau la solicitarea acestora se transmit prin curierat.

 

[sus] TAXE

Contravaloarea taxelor se achită în contul:

Fundația Institutul de Studii Financiare
CIF RO 25285051
Cod IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450
Banca BRD

Pe documentul de plată se va trece: Nume/Prenume, CNP sau CIF, după caz, precum și: tipul taxei respectiv denumirea furnizorului de programe educaționale, dacă este cazul.

Daca întrebarea dvs nu s-a regasit mai sus, va rugăm să ne contactați pe adresa office@isfin.ro.

 

 

Proiectul CertIDD – un nou proiect educational pentru piaţa de asigurări

Institutul de Studii Financiare anunță finalizarea celui de-al patrulea proiect educațional pentru piața de asigură...vezi tot

Revista de Studii Financiare

A fost ales noul Consiliu Științific al Institutului de Studii Financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat noua componență a Consiliului Științific al Institutului de Studii...vezi tot

Tact

Conferința „Asigurările auto şi siguranța în trafic în era digitală”

  Tehnologiile digitale joacă astăzi un rol central în dezvoltarea economiei mondiale.  Industriile...vezi tot

ISF - Accredited Training Partner of CISI

PLATFORMĂ EXAMINĂRI

  Vă rugăm să accesați Platforma on-line aici și să urmați pașii menționați în Ghid...vezi tot

Ectranz

S-a publicat Manualul Distribuitorului de Asigurări

Institutul de Studii Financiare și specialiști din piața asigurărilor, au elaborat și publicat Manualul Distribuito...vezi tot

IMASIG
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și